"> پروژه چیلک 1 - گروه معماری رسام
  • Mob: 0912-439-1499
  • Tel: 021-2274-4143
  • Email us: [email protected]
  • Working Hours: 09:00-20:00

پروژه چیلک 1

طراحی ویلا

طراحی ویلایی

 

تاریخ: 1398

موقعیت : مازندران، چیلک

کارفرما : جناب آقای پیروی

مساحت : 600 متر مربع

دسته بندی : ویلایی

با توجه به شلوغی شهرها در جوامع امروزی و ایجاد ساختمان هایی بلند مرتبه و مشرف به هم بدون حریم های همسایگی، و فضاهایی فاقد کیفیت معماری و آرامش، مردم را بر این داشت تا به حومه شهرها و اقلیم های خوش آب و هوا به دور از آلودگی های شهری برای ساخت ویلاها و داشتن فضاهایی با کیفیت و آرام پناه ببرند.شروع طراحی یک ویلا از نیازها و خواسته های کارفرما آغاز می شود و در گام دوم طراح با شناخت شرایط اقلیمی منطقه و وضعیت سایت پروژه و همجواری ها و دسترسی ها، شروع به ایده پردازی و طراحی میکند. فرم و سبک معماری ویلاها علاوه بر سلیقه شخصی کارفرما بیشتر تابع شرایط اقلیمی هستند بطوریکه سقف هایی صاف و بدون شیب در یک اقلیم سردسیر اشتباه در فرآیند طراحی پروژه میباشد.