"> پروژه توزنده - گروه معماری رسام
  • Mob: 0912-439-1499
  • Tel: 021-2274-4143
  • Email us: [email protected]
  • Working Hours: 09:00-20:00

پروژه توزنده

طراحی مسکونی

 

تاریخ: 1396

موقعیت : تهران، میدان بهشتی

کارفرما : جناب آقای توزنده

مساحت : 1500 متر مربع

دسته بندی : مسکونی

طراحی معماری ساختمان های مسکونی بسیار تحت تاثیر قوانین و ضوابط دست و پاگیر شهرداری ها میباشد و معمار در فرآیند طراحی بیشتر درگیر رعایت کردن ضوابط میباشد تا خلاقیت و شکل گیری یک معماری ایده آل،از طرفی دیگر با توجه به سرمایه گذاری انبوهی از افراد سودجو در حیطه ساختمان های مسکونی برای سود هر چه بیشتر که کیفیت ساختمان سازی و طراحی را با افت شدیدی روبرو کرده است با این حال هنوز هم کارفرماهایی با ذوق وجود دارند که کیفیت طراحی و فضای معماری برای آنها با اهمیت میباشد.