"> پروژه ایرانیان - گروه معماری رسام
  • Mob: 0912-439-1499
  • Tel: 021-2274-4143
  • Email us: [email protected]
  • Working Hours: 09:00-20:00

پروژه ایرانیان

طراحی مجتمع اداری

طراحی اداری

 

تاریخ: در حال اجرا

موقعیت : تهران، میدان ولیعصر

کارفرما : شرکت آسفالت توس

مساحت : 11790متر مربع

دسته بندی : اداری

طراحی دکوراسیون دفاتر کوچک  با توجه به قواعد و اصول کاربردی دفتر انجام میشود. درگام اول میبایست تعریفی برای عملکرد فضاها با توجه به خواسته های کارفرما و وضعیت موجود در نظر گرفته میشد. مهمترین فاکتور در طراحی دفاتر اداری و فضاهای کوچک ، پرهیز استفاده از دیوارهای بسته و شفاف بودن هر چه بیشتر فضاها میباشد.