"> پروژه میدان ولیعصر - گروه معماری رسام
  • Mob: 0912-439-1499
  • Tel: 021-2274-4143
  • Email us: [email protected]
  • Working Hours: 09:00-20:00

پروژه میدان ولیعصر

طراحی هتل

طراحی هتل

 

تاریخ: در حال اجرا

موقعیت : تهران، میدان ولیعصر

کارفرما : جناب آقای امانی

مساحت : 4200 متر مربع

دسته بندی : هتل

هتل یک لغت فرانسوی میباشد که معنای آن مکانی است که تسهیلات لازم برای اقامت کوتاه مدت مسافر را در مقصد یا حین مسافرت تامین مینماید یا بعبارتی دیگر هتل، یک مجتمع خدماتی با هدف کسب درآمد میباشد که پیشینه آن به انقلاب صنعتی اروپا باز میگردد. هتا از جمله موضوعاتی میباشد که بیشتر به عملکرد بنا توجه دارد تا به فرم آن ، با این وجود نمیتوان از فرم بعنوان یکی از مهمترین عناصر جذب مخاطب فارغ شد.